Våra köpvillkor och personuppgiftspolicy | Super Synbiotics

Köpvillkor & personuppgiftspolicy

Köp- och leveransvillkor

Uppdaterad 2022-09-21

Dessa köp- och leveransvillkor (”köpvillkoren”) gäller för köp som privatkunder gör via webbplatsen supersynbiotics.se hos Super Synbiotics AB (med svenskt organisations nr. 559005-1313) med adress Mäster Samuelsgatan 36, 11157 STOCKHOLM. Du kan nå oss via vår kundtjänst på e-postadress info@supersynbiotics.se. För företagskunder hänvisar vi till våra kontaktuppgifter för beställningar. När du som privatkund beställer av oss online gäller konsumentköplagen (2022:260), distansavtalslagen (2005:59) om distans och hemförsäljningsavtal samt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (”e-handelslagen”).

1. När du gör din beställning godkänner du köpvillkoren och vi kan tyvärr inte godkänna andra villkor även om du skriver in sådana i din beställning med mindre än att vi skriftligen bekräftat något annat.

2. Om vi anser att vi behöver ändra något i köpvillkoren förbehåller vi oss rätten att göra det men kommer då med en månads framförhållning att ange ändringarna på vår hemsida innan de börjar gälla.

3. Angivna priser är inklusive moms. Det tillkommer ingen expeditionsavgift. När du gjort din beställning erhåller du först besked via e-post om att din beställning är mottagen och därefter får du på samma sätt besked om att din beställning är bearbetad och klar att levereras. Vi förbehåller oss samtidigt rätten att inte leverera en beställd vara om särskilda skäl föreligger, såsom att vi har fått problem med produktion eller distribution hos våra underleverantörer eller andra skäl som hindrar oss från att leverera den beställda varan. I så fall får du naturligtvis snarast besked från oss. Skulle vi av någon anledning inte kunna fullfölja leveransen av beställd vara åtager vi oss att snarast återbetala eventuell förskottsbetalning men kan därutöver inte lämna annan ersättning.

4. För att vi ska kunna ta emot och behandla din order behöver vi de uppgifter från dig som framgår av beställningssidan. Genom att genomföra ett köp godkänner du dels att dina uppgifter sparas i ett kundregister, dels att du accepterar utskick från oss. Vi kan komma att skicka marknadsföring till dig om oss och våra produkter förutsatt att du inte motsatt dig detta. Kommande marknadsföringsutskick har du möjlighet att avregistrera dig från via länk i utskicket. Vi garanterar att dina registrerade uppgifter hos oss inte delas med tredje part. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter nedan.

5. Mottagen och bekräftad beställning levereras snarast, normalt inom 2 till 4 arbetsdagar.

6. Om din beställning inte levererats inom 30 dagar från det att du gjorde din beställning hos oss har du rätt att häva köpet. Vi är inte skyldiga att ersätta dig för eventuellt utebliven leverans som beror på omständigheter som vi inte kunnat förutse vid avtalets ingående samt ligger utanför vår kontroll (force majeure). Exempel på sådana situationer är eldsvåda, naturkatastrof, explosion, pandemi, karantän, tyfon, översvämning, krig, upplopp, avbrott i arbetet, strejk, någon form av statligt ingripande, driftsstopp vid anläggningar eller maskiner (inklusive transport). Om force majeure fortsätter i över 30 dagar från det att beställningen gjordes har både vi och du rätt att häva köpavtalet med omedelbar verkan. Vi är då endast skyldiga att återbetala det belopp som du har betalat till oss.

7. Priset på beställda varor framgår av beställningssidan samt av beställningsbeskedet, som skickas ut via e-post.

8. Från tid till annan kan särskilda rabatterbjudanden förekomma vilka i så fall kräver att du vid beställningen anger en unik rabattkod på särskild angiven plats. Dessa rabattkoder gäller alltid under en begränsad tid vilket framgår av informationen om rabattkoder.

9. Du erlägger betalning för gjorda beställningar till den samarbetspartner som framgår vid beställningen och på något av de sätt som erbjuds kunden vid varje enskilt köptillfälle. Genom att göra en beställning accepterar du de villkor som vår samarbetspartner tillämpar. Du accepterar också att vår samarbetspartner inträder i vårt ställe som fordringsägare vid all kreditförsäljning.

10. Leveranser sker med Postnord eller annat logistikföretag. Anmäl skadad eller förlorad vara till vår kundtjänst på info@supersynbiotics.se så snart du uppmärksammat detta. Se till att dokumentera eventuell skada och skicka till oss.

11. Du har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”distansavtalslagen”). Tidsfristen för ångerrätten räknas från det att du tagit emot varan. Om du ångrar dig och vill returnera en vara får den inte vara skadad eller använd och varan ska returneras i originalförpackningen. Du måste också klart och tydligt meddela oss att du önskar utöva ångerrätten. Ange även gärna skälet. Du kan även välja att fylla i en särskild blankett för detta som du hittar via denna länk. Vidare måste du betala returkostnaden såvida varan inte är behäftad med påvisbart fel som kan hänföras till vårt leverantörsansvar.

12. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade försändelser (returfrakt och expeditionskostnad). Därför tar vi ut en avgift om 200 kr per försändelse. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera den på egen bekostnad.

13. Om du upptäcker ett fel i din har du rätt att reklamera varan om du informerar oss inom en skälig tid efter det att du märkt felet. En reklamation som görs inom två månader efter det att du märkt felet ska alltid anses ha gjorts i rätt tid. Vid reklamation ber vi dig kontakta vår kundtjänst på info@supersynbiotics.se.

14. Svensk rätt ska tillämpas på dessa köpvillkor. Som privatkund har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en eventuell tvist prövad utanför domstol. Vid gränsöverskridande köp kan tvist lösas genom EU-kommissionens tvistlösningsorgan på nätet (Online Dispute Resolution (ODR)). Besök ODR:s webbplats här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. För beställda kosttillskott gäller angivet bäst före-datum under förutsättning att produkten förvaras och används på rekommenderat sätt.

16. Allmänt för kosttillskott gäller att dessa inte är avsedda att användas som alternativ till varierad kost. Den information som lämnas i och på förpackningar eller förekommer på hemsidan och/eller i andra motsvarande sammanhang är inte avsedda att uppfattas som hälsopåståenden eller påståenden om produktens speciella nytta, utan är avsedda att dels förklara allmänt kända egenskaper hos just dessa och jämförbara produkter och/eller beskriva den forskning och erfarenhet som ligger till grund för just dessa produkter. Innehållet på denna hemsida ska inte i något avseende uppfattas som medicinsk rådgivning eller anvisning och ska heller inte betraktas som ersättning för läkarkonsultation för såväl akuta som kroniska tillstånd eller besvär eller inför mer omfattande omläggning av kostvanor eller liknande.

17. I en del länder erbjuder vi att våra produkter köps på fortlöpande abonnemangsbasis. Leverans sker i enlighet med valt leveransintervall och kvantitet. Betalning sker samma dag som varan enligt leveransintervall skickas ut till dig. Uppsägningstiden för prenumeration eller förändringar i abonnemangen är 3 vardagar. Vid uppsägning hänvisar vi dig till vår kundtjänst via mail info@supersynbiotics.se eller att du själv gör förändringar eller säger upp abonnemanget på vår hemsida när du är inloggad som din kundprofil. Du får alltid en bekräftelse av oss när du säger upp eller ändrar ditt abonnemang. Vid förändringar i vårt produktutbud kommer vi i god tid informera dig. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller restnotera produkter ur din order om produkten inte finns tillgänglig

Personuppgiftspolicy för Super Synbiotics AB

Uppdaterad 2022-09-21

Super Synbiotics AB (org. nr. 559005-1313) (”SSAB”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in i samband med att du besöker eller handlar på vår webbplats. Det innebär att vi har ett ansvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning.

I personuppgiftspolicyn redogör vi för vilka personuppgifter vi behandlar och för vilket syfte. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du utövar dessa samt vad vi gör för att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter.

1. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, adressuppgifter, bilder men också olika slags elektroniska identiteter så som IP-nummer kan utgöra personuppgifter. Behandling är allt som vi gör med dina personuppgifter. Behandling kan vara exempelvis insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

När du skapar ett kundkonto hos oss

När du skapar ett konto hos oss samlar vi in uppgifter om dig för att kunna administrerar ditt kundkonto.

Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer
Ändamål: För att kunna genomföra kundundersökningar samt för att vid behov kunna kontakta dig
Lagringstid: Uppgifterna raderas 1  efter att kundförhållandet har avslutats
Rättslig grund: Vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter är nödvändiga för att uppfylla ändamålet samt väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (Berättigat intresseartikel 6(1)(f) GDPR).

Vid köp av våra produkter

I det fall du gör ett köp hos oss samlar vi in de kontaktuppgifter du anger i samband med köpet. För att vår betaltjänstleverantör ska kunna genomföra betalningen av dina varor på webbplatsen kommer du att bli ombedd att uppge information om ditt betalkort. Denna information behandlas uteslutande hos vår leverantör och i enlighet med vårt personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer
Ändamål: För att fullgöra det avtal du ingått med oss.
Lagringstid: 38 månader för att kunna fullgöra returer

Personuppgifter: Namn och personnummer
Ändamål: Vi inhämtar dessa uppgifter i syfte att fullgöra vår bokföringsskyldighet
Lagringstid: 7 år och innevarande bokföringsår enligt bokföringslagen

Rättslig grund: Personuppgiftsbehandlingen föreligger för att vi ska kunna fullgöra vårt avtalsförhållande med dig som kund (Fullgörande av avtal artikel 6 (1) (b) GDPR). Rättslig förpliktelse (artikel 6 (1) (c) GDPR) enligt bokföringslagen.

När du kontaktar oss via e-post

När du kontaktar oss via e-post behandlar vi de uppgifter du väljer att lämna i samband med frågan du ställt till oss i syfte att kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer
Ändamål: Uppgifterna samlas in för att kunna besvara de frågor du ställt oss och kunna komma i kontakt med dig.
Lagringstid: Vi gallrar alla våra e-postmeddelanden månadsvis.

Rättslig grund: Vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter är nödvändiga för att uppfylla ändamålet samt väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (Berättigat intresse artikel 6(1)(f) GDPR).

Nyhetsutskick

I det fall du registrerar dig för våra nyhetsutskick samlar vi in personuppgifter i syfte att kunna förmedla kampanjerbjudanden samt nyheter om vår verksamhet till dig.

Personuppgifter: Namn och e-post och telefonnummer
Ändamål: Förmedla marknadsföring av våra produkter som kan vara av intresse för dig.
Lagringstid: Så länge du är registrerad för våra nyhetsbrev och 2 månader efter avregistrering.

Rättslig grund: Vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter är nödvändiga för att uppfylla ändamålet samt väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (Berättigat intresse artikel 6(1)(f) GDPR ).

3. Säkerhet och hur vi skyddar dina personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas genom såväl organisatoriska som tekniska säkerhetsåtgärder, till exempel använder vår webbplats SSL-kryptering. Dessa åtgärder används för att lagra, behandla och kommunicera uppgifterna på ett säkert sätt. I det fall du vill veta vilka säkerhetsåtgärder vi tillämpar kan du kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

4. Överföring av personuppgifter till tredjeland

Andra företag

Vi kan komma att dela personuppgifter samt hämta in vissa personuppgifter från externa källor i form av kreditupplysningar och adressuppdateringar. Om vi anlitar en underleverantör för att behandla dina personuppgifter så utgör underleverantören ett personuppgiftsbiträde till oss. I dessa fall upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och underleverantören som säkerställer att denne behandlar dina personuppgifter i enlighet med den här personuppgiftspolicyn.

Kreditupplysningsföretag – personnummer och namn.

Betalningsleverantörer – kortuppgifter.

Andra länder utanför EU/EES

Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till tredjeland utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker automatiskt när du är aktiv på sociala medieplattformar och är därmed ingenting SSAB kan påverka. Överföringen sker i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR. I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje land att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier.

Överföringen mellan oss och dessa tjänster baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och kompletteras med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Läs mer om EU-kommissionens standardavtalsklausuler här.

Vilka tredjeländer dina personuppgifter kan komma att överföras till:

– USA

– Storbritannien. Vi stödjer överföringen av personuppgifter till Storbritannien på EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå.

– Norge. Vi stödjer överföringen av personuppgifter till Norge på EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå

5. Dina rättigheter och information om tillsynsmyndighet

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och kategorin av personuppgifter som behandlingen gäller.

Rätt att återkalla samtycke

Om du lämnat ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig kan du kontakta oss per e-post för att få dina uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter vi har om dig.

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Du har också rätt att i vissa fall kräva att vi raderar samtliga eller några av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om

– personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen,

– du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas på,

– om du invänt mot behandlingen och vi inte anses ha ett berättigat intresse,

– personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

– Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

– Om du kräver att vi raderar dina uppgifter men vi inte kan tillgodose önskemålet. Det kan till exempel bero på att vi behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

– Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

För det fall att behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat samt att SSAB behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som stöds på intresseavvägning som laglig grund (berättigat intresse). En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring, inkluderat profilering.

Rätt att klaga

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”). För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se www.imy.se.

6. Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Super Synbiotics AB (org. nr. 559005-1313), Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, E-post: info@supersynbiotics.se.

Om du vill utöva dina ovan angivna rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@supersynbiotics.se eller telefon: +468-660 16 60.

7. Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, kommersiella behov eller för att tillfredsställa våra kunders, marknadsföringspartners och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats https://supersynbiotics.se med datum för ändringen så att det tydligt framgår när den senaste uppdateringen ägde rum.

Cookies

1. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. SSAB använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök samt i marknadsföringssyfte.

När vi hänvisar till cookies i denna policy omfattas även andra tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare. I vissa fall skickar nämligen dessa tekniker och verktyg vidare till tredje part på ett sätt som liknar cookies. Till exempel Facebook-pixeln som förklaras ytterligare nedan.

2. Olika typer av cookies

Nödvändiga

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på ett säkert och korrekt sätt. Nödvändiga cookies kräver inte samtycke och behöver inte godkännas av besökaren. Det är därför inte möjligt att stänga av eller neka sådana cookies.

Funktion/analys

Dessa cookies ger information om hur webbplatsen används, vilket innebär en möjlighet att förbättra besökarnas användarupplevelse. Det finns också funktioner som gör att webbplatsen kommer ihåg dina inställningar. Cookies för analys och funktion måste godkännas av besökaren, och samtycket kan återkallas när som helst genom att  (se nedan hur detta går till). Längst ned på vår webbplats är det även möjligt att dra tillbaka sitt samtycke. Om besökaren väljer att inte godkänna cookies kan dock webbplatsens funktionalitet och prestanda komma att försämras eftersom vissa funktioner är beroende av cookies. En blockering kan därför medföra att webbplatsens tjänster inte fungerar som de ska.

Marknadsföring

Dessa cookies möjliggör personanpassade och relevanta annonser som baseras på besökarens surfbeteende. Den information som samlas in kan också kombineras med annan kund- och trafikdata som finns om besökaren. Cookies inom den här kategorin används för profilering och riktad marknadsföring.

3. Olika lagringstider

De cookies som vi använder är permanenta, tillfälliga cookies (sessionscookies) och tidsbegränsade cookies:

– Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader eller till dess du väljer att avaktivera/blockera den.

– Tillfälliga (session) cookies raderas när du stänger webbläsaren.

– Viss tidsbegränsning, det vill säga att det finns en på förhand bestämd lagringstid för den specifika cookien.

Genom inställningar i din webbläsare har du själv möjlighet att styra omfattningen av cookies. Där kan du exempelvis blockera eller radera cookies. Du kan också välja att surfa i anonymt läge. Observera att vissa tjänster kan komma att inte fungera om du raderar cookies.

Ytterligare information om hur man stänger av cookies (återkalla ditt samtycke) återfinns i instruktionerna till din webbläsare.

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

4. Vilka cookies vi använder

I våra cookieinställningar listar vi samtliga första-och tredjepartscookies vi använder oss av. Du kan hitta vår cookieinställningar här.

Om Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som tillhandahålls av Google och som vi interagerat på vår webbplats för att analysera din användaraktivitet, förutsatt att du samtyckt till vår användning av Google Analytics-cookies i vår  . De uppgifter vi samlar in om dig via dessa cookies kan komma att delas med Google.  Du har möjlighet att neka användningen av Google Analytics i våra cookieinställningar.

Vi Använder oss av Google Analytics Advertsing Features. Vi kombinerar även Google Analytics med Google Ads för att dela remarketing-data, som innebär att annonser kan visas mot tidigare besökare till webbplatsen.

Om Facebook-pixeln

När du besöker vår webbplats samlar vi in personuppgifter genom Facebook-pixeln som är en kod som placeras på webbplatsen. Pixeln registrerar besökares åtgärd på webbplatsen för att analysera hur besökare och kunder använder webbplatsen. De registrerade åtgärderna kan sedan användas för att nå kunder genom målgruppsanpassad marknadsföring. Genom användningen av pixeln på webbplatsen innebär det att uppgifterna som samlas in delas med Facebook och därmed tredje land.

För mer information om Facebook-pixeln se: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

Tredjeland

Användningen av ovan cookies innebär en överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES (”tredje land”). Avvändningen av ovan angivna cookies innebär att personuppgifterna kan överföras främst till USA. I USA gäller inte EU:s dataskyddsförordning (GDPR) vilket innebär ökad riskexponering för dina personuppgifter bland annat vad avser möjligheterna för myndigheter i USA att få tillgång till personuppgifterna och dina möjligheter att utöva dina rättigheter som registrerad.

För att avbryta framtida överföringar till tredje land kan du enligt ovan beskrivning blockera cookies via inställningar i din webbläsare och därmed ta tillbaka ditt samtycke. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på vår Opt-out knapp längst ned på vår webbplats.

Bakterier & fibrer för din mage

  • Baserat på 20 års forskning
  • Producerat i Sverige
  • Naturligt - inga tillsatser

nyheter och tips för din tarmflora

Hallo

Det ser ut til at du er i Norge. Besøk vår norske nettside her www.supersynbiotics.no