Kopplingen mellan tarmfloran och hjärnan | Super Synbiotics
MAGHÄLSA /

Tarmfloran – den andra hjärnan

Uttryck som ”magkänsla” och ”fjärilar i magen” finns inte till av en slump, utan kommer av den känsla vi fysiskt känner i magen när vi upplever lycka, oro eller nervositet. I själva verket är vår mage och tarm i ständig kommunikation med hjärnan och precis som att vårt psykiska mående kan påverka hur vi känner oss i magen, så kan vår maghälsa påverka vårt humör och hjärnans funktion.

Vår andra hjärna

Visste du att magen ibland kallas för vår andra hjärna? I mag-tarmkanalen har vi runt 500 miljoner nervtrådar och ett helt system av neuroner vilket är en sorts celler som kan kommunicera med hjärnan. Tillsammans bildar dessa komponenter ett eget nervsystem som kallas det enteriska nervsystemet. Via nervtrådarna kan tarmen skicka signaler till de delar av hjärnan som styr bland annat bearbetning av känslor, minnet, motivation, samt känslor av ångest.

Kommunikationen mellan hjärnan och tarmen kan ske via flera olika kanaler – nervtrådar, hormoner och celler. En viktig kommunikationskanal är vagusnerven som sträcker sig hela vägen från magen till hjärnstammen. Här går kommunikationen i båda riktningarna, det vill säga, hjärnan kan skicka meddelanden till tarmen och tarmen kan skicka meddelanden till hjärnan.

Hur hamnar tarmfloran ur balans?

Eftersom tarmen och hjärnan är så nära sammankopplade är en frisk tarmflora viktig både för att må bra psykiskt och för vår kognitiva funktion.

Tarmfloran påverkas framförallt av kosten, eftersom tarmbakteriernas huvudsakliga föda är fibrer. Men förutom en fiberfattig kost är stress en faktor som har stort inflytande på tarmflorans hälsa.

När vi upplever stress frisätts olika typer av ämnen och hormoner som adrenalin, noradrenalin och dopamin. Våra immunceller och de goda tarmbakterierna är känsliga för detta medan onda bakterier trivs och gärna förökar sig bland dessa stresshormoner. Längre perioder av stress kan därför göra att tarmfloran hamnar i obalans.

3 tips för mindre stress och en friskare tarmflora

1. Testa meditation – Meditation behöver inte vara komplicerat! Lägg 5 minuter om dagen på att sitta i tystnad och fokusera på dina andetag.

2. Tänk på din andning – När vi blir stressade får vi automatiskt svårare att andas, så när du känner stressen krypa sig på – ta fem djupa, medvetna andetag.

3. Rör på dig i naturen – Försök komma ut i naturen åtminstone några minuter varje dag. Skippa gärna hörlurarna och fokusera på att vara närvarande i stunden.

MER FRÅN:

Bakterier & fibrer för din mage

  • Baserat på 20 års forskning
  • Producerat i Sverige
  • Naturligt - inga tillsatser

nyheter och tips för din tarmflora

Hallo

Det ser ut til at du er i Norge. Besøk vår norske nettside her www.supersynbiotics.no