Så tar du hand om tarmfloran i olika åldrar - Super Synbiotics
MAGHÄLSA /

Så tar du hand om tarmfloran i olika åldrar

Visste du att den kombination av mikroorganismer som utgör vår tarmflora kan liknas vid ett fingeravtryck? Den uppsättning tarmbakterier som huserar i just din kropp är unik och är ett resultat av ditt arv, din uppväxt och din livsstil. Men tarmfloran är inte konstant utan påverkas av hur vi lever och var vi befinner oss i livet – därför behöver vi också ta hand om den på olika sätt.

Födsel – de första åren

Vid födseln så ärver barnet en del av sin mammas bakterier som då lägger grunden till barnets egen bakterieflora. Därefter byggs barnets tarmflora på genom bröstmjölken, hudkontakt med modern och andra nära familjemedlemmar samt genom miljön barnet vistas i. Parallellt med detta utvecklas även immunsystemet och matsmältningssystemet som båda är tätt sammankopplade med tarmfloran.

Introduktion av fast föda

Tarmflorans uppbyggnad får sig en rejäl skjuts när barnet börjar inta annan föda än bröstmjölk. Detta sammanfaller ofta med en ökad kontakt med nya människor och miljöer vilket är viktigt både för tarmflorans utveckling samt för den sociala interaktionen. När kontakten med nya människor, och inte minst andra barn ökar, så utsätts även immunsystemet för nya bakterier och infektioner, vilket är nödvändigt för att barnet ska kunna bygga upp ett starkt immunförsvar.

Tarmfloran stabiliseras

Vid ungefär 3-4 års ålder börjar tarmflorans sammansättning stabiliseras – men exponering för nya bakterier är fortfarande viktigt. En fortsatt utveckling av tarmfloran kan stöttas genom att barnet vistas utomhus och äter en så varierad kost som möjligt. Att möta nya människor, miljöer och djur kan även det vara fördelaktigt för tarmflorans mångfald. Till exempel har det visat sig att barn som vuxit upp med husdjur har en större mångfald av bakterier i sin tarmflora.

Tonår – ung vuxen

Tonåringar och unga vuxna tenderar överlag att leva en oregelbunden livsstil där hälsa förmodligen inte ligger högst på priolistan. Men, om man lyckas etablera goda vanor under denna period i livet så blir det lättare att bibehålla en stabil tarmflora längre fram. En varierad kost bestående av en stor andel växtfibrer bidrar med energi till de goda tarmbakterierna och gör så att de trivs i tarmen. Att redan i denna fas försöka få in bra rutiner för regelbunden motion, tillräckligt med sömn och hälsosam stresshantering kommer även det att bidra till en friskare tarmflora och en bättre hälsa överlag.

Vuxen

Som vuxen ligger fokus på att bibehålla goda vanor. Samtidigt bör man också vara beredd på att tarmfloran kan fluktuera och det kan vara bra att ha en strategi för hur man bemöter eventuella obalanser. Till exempel kan sådant som antibiotika-behandlingar, exponering för nya bakterier vid utlandsresor samt längre perioder av stress eller fiberfattig kost, leda till att obalans i tarmfloran uppstår. Detta kan i sin tur ge både magproblem och låggradig inflammation, vilket i sin tur kan leda till fler hälsoproblem längre fram i livet. Vid obalanser är det viktigt att återgå till en hälsosam kost och livsstil, men det går även att få lite extra hjälp på vägen med till exempel ett synbiotika-tillskott som innehåller goda bakterier och fibrer.

Efter 60

Ungefär i 60-årsåldern börjar tarmflorans mångfald successivt att minska. Även de nyttiga kortkedjiga fettsyror som produceras när tarmbakterierna förbränner fibrer, minskar i mängd. Detta innebär att risken för obalans i tarmfloran ökar ju äldre man blir eftersom de goda bakterierna blir färre i antal. För att kompensera för denna effekt är det viktigt med regelbunden motion, tillräckligt med sömn och återhämtning, samt en varierad kost som är rik på naturliga växtfibrer.

Kosttillskott – Synbiotika

Ett synbiotiskt kosttillskott – som exempelvis Super Synbiotics – kan användas genom hela livet då det ger ett extra tillskott av goda bakterier och fibrer till tarmfloran. Som barn kan det räcka med en halv dos om dagen, medan äldre barn och vuxna med fördel tar en full dos om dagen. När kroppen utsätts för särskild påfrestning kan det vara fördelaktigt att ta en starkare dos – till exempel i samband med en antibiotika-kur, under perioder av hög stress, eller liknande.

 

Referenser

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315782/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29245010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28049008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27808595

MER FRÅN:

Bakterier & fibrer för din mage

  • Baserat på 20 års forskning
  • Producerat i Sverige
  • Naturligt - inga tillsatser

nyheter och tips för din tarmflora

Hallo

Det ser ut til at du er i Norge. Besøk vår norske nettside her www.supersynbiotics.no