Professor Bengmark

Hej!

Jag heter Stig Bengmark och jag har forskat i mer än 60 år kring nutritionens betydelse för hälsa och de senaste 30 åren har jag fördjupat mig i inflammationens och tarmflorans roll vid uppkomst av ohälsa.

1999 startade jag ett projekt tillsammans med några forskarkolleger där vi samlade in drygt 500 olika mjölksyrabakterier. Eftersom jag hade ägnat år till att forska på orsaken till kroniska sjukdomar och insett att inflammation var en viktig komponent, var vårt mål att hitta en antiinflammatorisk elit av bakterier. Speciellt intresse ägnades åt bakteriernas förmåga att förstärka varandras antiinflammatoriska egenskaper.

Baserat på våra studier valde vi ut och tog patent på fyra unika mjölksyrabakterier. Eftersom vi tidigt kunde konstatera att bakterierna kunde mångdubbla sig i grovtarmen med hjälp av fibrer, kombinerade vi bakterierna med en “matsäck” med fyra växtfibrer som var särskilt kända för att vara bra mat för bakterierna. Tidiga studier på försöksdjur visade på dess unika egenskaper att minska inflammation och skydda kroppens vävnader mot skada.

Under mer än 15 år har vi gjort studier över hela världen på allt från IBS, cancerpatienter och levertransplantationer. Gång på gång har kompositionen visat sig vara framgångsrik i arbetet att rekonditionera tarmfloran och stärka immunsystemet hos svårt sjuka människor, ofta i intensivvården. Fram tills i dag har vårt fokus varit inriktat på infektioner och inflammationer, men på senare tid har vi även intresserat oss på att bidra till ett immunsystem och att minska risken för sjukdomar genom att dagligen tillföra våra goda bakterier och fibrer. Idag är det ställt utom allt tvivel att tarmflorans sammansättning har ett samband med vår hälsa. Våra förfäder hade ungefär en elakartad bakterie på en miljon goda, men med dagens matvanor, stress, brist på motion och konsumtion av antibiotika (och andra mediciner) är det inte alls ovanligt att de elakartade bakterierna har tagit över och dominerar tarmfloran.

Nu gör jag mina bakterier och fibrer tillgängliga för alla som vill fylla på med goda bakterier och nyttiga fibrer i tarmen. Jag är övertygad om att du kommer långt med att tillföra ett dagligt tillskott, men vill också påminna om vikten av att äta stora mängder råa grönsaker varje dag (som är fulla av fibrer och mat till dina tarmbakterier) – gärna mer än 1 kg.

Stig Bengmark, Professor emeritus

product-stamp

KÖP HÄR

icon1

FORSKNING

15 år av kliniska studier och forskning.

LÄS MER
FÖR DIG SOM VILL LÄSA MER

Synbiotic15:s bakterier och fibrer har valts ut till en ADHD-studie på Karolinska Institutet

LÄS MER HÄR

Gut microbiota, prebiotics, probiotics, and synbiotics in management of obesity and prediabetes: review of randomized controlled trials

LÄS MER HÄR

Effect of probiotics and synbiotics on blood glucose: a systematic review and meta‐analysis of controlled trials

LÄS MER HÄR