Forskningen bakom Super Synbiotics - 20 års studier | Super Synbiotics

Forskning

Tack för att du visar intresse för vår forskning

Professor Stig Bengmark har under många år forskat på tarmflorans roll vid uppkomst av ohälsa. 1999 startade professor Bengmark ett projekt tillsammans med några forskarkollegor där de samlade in 535 olika mjölksyrabakterier med målet att hitta en elit av mjölksyrabakterier. Kompositionen fick namnet Synbiotic 2000 och används idag bara i forskning och produceras av Super Synbiotics.

I EU är det strikta regler kring hur kosttillskottsföretag får uttrycka sig om produkter. Dessa regler är till för att skydda konsumenter från att bli vilseledda – det tycker vi är bra.

Super Synbiotics AB tillverkar preparat till diverse forskningsprojekt, bland annat till Karolinska Institutet i Stockholm och flera större forskningsprojekt i världen. Vårt synbiotiska forskningspreparat Synbiotic2000 används i studier på sjuka och friska personer med goda resultat. Det är därför viktigt för oss att du som journalist eller forskare kan ta del av våra kliniska studier för att driva forskningen framåt. Ta gärna kontakt med oss via mejl för en redovisning av våra resultat.

Om du är konsument och vill veta mer om forskningen kring vår typ av produkter hänvisar vi dig till att på egen hand söka och bedöma olika resultat. Till syvende och sist handlar det om hur du mår när du äter produkter i vår kategori. Det vi kan säga är att våra produkter genomgår rigida kvalitetskontroller och används av välrenommerade universitet i världen med syftet att skapa en mer hälsosam livsstil.

Vänliga hälsningar,

Ludvig Ekelund

VD SUPER SYNBIOTICS AB

Info@supersynbiotics.se

Bakterier & fibrer för din mage

  • Baserat på 20 års forskning
  • Producerat i Sverige
  • Naturligt - inga tillsatser

nyheter och tips för din tarmflora

Hallo

Det ser ut til at du er i Norge. Besøk vår norske nettside her www.supersynbiotics.no