Forskningen bakom Super Synbiotics - 15 års studier | Super Synbiotics
Forskning

Synbiotic 2000

Synbiotic 2000

Professor Stig Bengmark har under många år forskat på tarmflorans roll vid uppkomst av ohälsa. 1999 startade professor Bengmark ett projekt tillsammans med några forskarkollegor där de samlade in 535 olika mjölksyrabakterier med målet att hitta en elit av mjölksyrabakterier. Kompositionen fick namnet Synbiotic 2000 och används idag bara i forskning och produceras av Super Synbiotics.

Om du är journalist, forskare eller läkare och vill ta del studier där Synbiotic 2000 har använts är du välkommen att ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär.

Villkor

Den här sidan kan du besöka var du än befinner dig i världen. I vissa länder är det inte tillåtet att kommunicera hälsoeffekter direkt till konsument, och därför vänder sig denna sida främst till sjukvårdspersonal och journalister. När du klickar på knappen “Jag förstår och godkänner” bekräftar du att du är journalist eller sjukvårdspersonal som har läst villkoren och förstått dem.

Sidan kan innehålla information som inte är godkänd i det land du befinner dig i.

JAG FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER

Villkor

Denna webbplats och dess innehåll presenteras i allmän form och endast i informationssyfte. Webbplatsen och dess innehåll är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning av behörig vårdpersonal. Ingenting på webbplatsen är avsett som, och ska inte användas som, medicinsk diagnos eller behandling. Rådfråga alltid läkare eller annan behörig vårdpersonal om åkommor eller behandlingar. Super Synbiotics lämnar inte några garantier och gör inte några påståenden om att upplysningar som finns eller refereras till på webbplatsen är exakta eller fullständiga och åtar sig inget ansvar för möjliga felaktigheter i innehållet. Med hänsyn till vetenskapliga framsteg och produktutveckling kan informationen behöva uppdateras. I den mån lagstiftningen så medger, accepterar Super Synbiotics inga förpliktelser beträffande någon som helst förlust, direkt eller indirekt, hur den än har uppstått som en följd av användning av, eller tillgång till, informationen på webbplatsen eller referenser till produkter eller tjänster på webbplatsen. Genom användning av webbplatsen ges samtycke till denna ansvarsfriskrivning. Vänligen notera att vissa delar av webbplatsen endast är avsedda för specifika målgrupper såsom behörig vårdpersonal. Informationen som lämnas på webbplatsen kan variera mellan olika länder och de produkter eller tjänster som det hänvisas till på webbplatsen kan variera mellan olika länder. Det är inte säkert att alla produkter eller tjänster som det hänvisas till på webbplatsen finns eller kommer att finnas tillgängliga i det land där en användare av webbplatsen befinner sig. De produkter och tjänster som det hänvisas till på webbplatsen kan vara underställda skilda myndighetskrav i olika länder. Produkter kan kräva förskrivning av läkare. För specifik rådgivning och anvisning rörande produkterna ombeds användare av webbplatsen att kontakta Super Synbiotics direkt. Så långt det är möjligt är all information samt alla bilder och upplysningar som finns på denna webbplats underställda upphovsrättsligt skydd. Alla produktnamn är varumärken som ägs eller används av Super Synbiotics. Innehållet på webbplatserna får bara laddas ner för icke-kommersiellt bruk och ändamål. Annat bruk av informationen är inte tillåten utan föregående skriftlig tillåtelse av Super Synbiotics. Super Synbiotics förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen på alla sätt, vid vilken tidpunkt som helst och av vilken orsak som helst, utan föregående meddelande och kan inte ställas till svars för sådan ändring.

nyheter och tips för din tarmflora