Forskningen bakom Super Synbiotics - 15 års studier | Super Synbiotics
Forskning

Synbiotic 2000

Synbiotic15 – ett resultat av Synbiotic 2000

Professor Stig Bengmark har under många år forskat på inflammationens betydelse och tarmflorans roll vid uppkomst av ohälsa. 1999 startade professor Bengmark ett projekt tillsammans med några forskarkollegor där de samlade in 535 olika mjölksyrabakterier med målet att hitta en elit av antiinflammatoriska bakterier. Studierna inkluderade bakteriernas förmåga att producera antioxidanter, antiinflammatoriska proteiner, antiinflammatoriska cytokiner och särskilt deras förmåga att inducera skyddsfaktorn beta-defensin. Speciellt intresse ägnades även åt bakteriernas förmåga att förstärka varandras antiinflammatoriska egenskaper. Kompositionen fick namnet Synbiotic 2000® och tidiga studier på försöksdjur bekräftade dess unika egenskaper att slå ned inflammation och skydda kroppens vävnader mot skada.

I mer än 15 år har studier på Synbiotic 2000® genomförts över hela världen, på allt från IBS, HIV, cancerpatienter och levertransplantationer. Kompositionen har gång på gång visat sig vara framgångsrik i arbetet att rekonditionera tarmfloran och stärka immunsystemet hos svårt sjuka människor, ofta i intensivvården. De kliniska studierna kan påvisa en dramatisk reduktion av livshotande infektion efter omfattande bukoperationer som levertransplantationer och efter svåra olycksfall. Behandling med Synbiotic 2000® ger väsentligen färre infektioner och minskar komplikationerna efter en operation. I en studie kunde man påvisa att infektionerna efter levertransplantation minskade från 51% till 3% vid en användning av Synbiotic 2000®. En annan studie visade motsvarande lägre infektionsbenägenhet hos patienter efter akut svåra olycksfall: förekomsten av infektion minskade från över 50% till 14% (Läs mer här).

Studier som gjorts visar också att bakteriestammarna i kompositionen kompletterar varandra. En annan viktig aspekt när probiotika ges till människor är att den ska ha förmågan att överleva transporten genom mag-och tarmkanalen och kunna kolonisera och bli kvar på slemhinnan i tarmen i åtminstone någon dag, men helst flera veckor. Studier på bakteriestammarna i Synbiotic 2000® visar att de väl uppfyller detta kriterium.

Synbiotic är en variant av Synbiotic 2000® som består av de fyra bakterierna (L. Plantarum, L. Paracasei, Pediococcus och Leuconostoc) i en komposition med 4 gram av fyra bioaktiva fibrer som bidrar till att de 15 miljarder bakterierna i kompositionen snabbt mångdubblas i mag-tarmkanalen. Två av de utvalda bakteriestammarna i Synbiotic, L. plantarum och L. paracasei, har visat sig vara viktiga huvudkomponenter av bakteriefloran hos individer som inte anammat en västerländsk livsstil. Samtidigt har de visat sig saknas i mag- och tarmkanalen hos en majoritet av oss människor och speciellt de som lider av fetma och därför har en signifikant ökad risk att utveckla olika kroniska sjukdomar.

Forskningsartiklar

01. Pre-, pro- och synbiotika 02. Probiotika vid hälsa och sjukdom 03. Synbiotisk kontroll av inflammation 04. Synbiotics vid hjärndimma 05. Synbiotics för förstärkning av tarmbarriären 06. Synbiotics förhindrar genomsläpp av bakterier 07. Inflammation - moder till sjukdom 08. Synbiotics laktobaciller producerar antiinflammatoriska betadefensiner 09. Bioekologisk kontroll av mag-tarmkanalen 10. Synbiotics vid akut pankreatit 11. Synbiotics till intensivvårdspatienter 12. Bioekologisk kontroll av organsvikt 13. Praktisk guide till användning av Synbiotics 14. Synbiotics i klinisk medicin 15. Synbiotics vid levertransplantation 16. Behandling med Synbiotics bakterier under huden 17. Synbiotics vid akut pankreatit 18. Nutrition och synbiotics mot sjukdom och åldrande 19. Synbiotics motverkar svår vävnadsskada vid inflammation 20. Synbiotics vid svåra olycksfall 21. Synbiotic vid kontroll av dödlighet i intensivvård 22. Bioekologisk kontroll av IBD 23. Synbiotic 2000 vid hjärndimma och kronisk leversjukdom 24. Synbiotic 2000 vid operation för bukspottkörtelcancer 25. Handbokskapitel om Synbiotic 2000 i humanmedicin 26. Om effekten av Synbiotic 2000 vid kronisk leversjukdom och hjärndimma 27. Synbiotic 2000 vid stora olycksfall 2009 28. Synbiotic 2000 vid stora olycksfall 2006 29. Synbiotic 2000s påverkan på leverläkning 30. Synbiotics som skydd mot sepsis 31. Synbiotics som skydd mot ohälsa 32. Synbiotics som skydd mot västerländska sjukdomar 33. Synbiotic 2000 vid HIV 34. Synbiotics istället för läkemedel 35. Synbiotics vid kronisk njursjukdom 36. Synbiotics och förgrenade aminosyror vid hjärndimma 37. Synbiotic 2000 vid ADHD

Villkor

Den här sidan kan du besöka var du än befinner dig i världen. I vissa länder är det inte tillåtet att kommunicera hälsoeffekter direkt till konsument, och därför vänder sig denna sida främst till sjukvårdspersonal och journalister. När du klickar på knappen “Jag förstår och godkänner” bekräftar du att du är journalist eller sjukvårdspersonal som har läst villkoren och förstått dem.

Sidan kan innehålla information som inte är godkänd i det land du befinner dig i.

JAG FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER

Villkor

Denna webbplats och dess innehåll presenteras i allmän form och endast i informationssyfte. Webbplatsen och dess innehåll är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning av behörig vårdpersonal. Ingenting på webbplatsen är avsett som, och ska inte användas som, medicinsk diagnos eller behandling. Rådfråga alltid läkare eller annan behörig vårdpersonal om åkommor eller behandlingar. Super Synbiotics lämnar inte några garantier och gör inte några påståenden om att upplysningar som finns eller refereras till på webbplatsen är exakta eller fullständiga och åtar sig inget ansvar för möjliga felaktigheter i innehållet. Med hänsyn till vetenskapliga framsteg och produktutveckling kan informationen behöva uppdateras. I den mån lagstiftningen så medger, accepterar Super Synbiotics inga förpliktelser beträffande någon som helst förlust, direkt eller indirekt, hur den än har uppstått som en följd av användning av, eller tillgång till, informationen på webbplatsen eller referenser till produkter eller tjänster på webbplatsen. Genom användning av webbplatsen ges samtycke till denna ansvarsfriskrivning. Vänligen notera att vissa delar av webbplatsen endast är avsedda för specifika målgrupper såsom behörig vårdpersonal. Informationen som lämnas på webbplatsen kan variera mellan olika länder och de produkter eller tjänster som det hänvisas till på webbplatsen kan variera mellan olika länder. Det är inte säkert att alla produkter eller tjänster som det hänvisas till på webbplatsen finns eller kommer att finnas tillgängliga i det land där en användare av webbplatsen befinner sig. De produkter och tjänster som det hänvisas till på webbplatsen kan vara underställda skilda myndighetskrav i olika länder. Produkter kan kräva förskrivning av läkare. För specifik rådgivning och anvisning rörande produkterna ombeds användare av webbplatsen att kontakta Super Synbiotics direkt. Så långt det är möjligt är all information samt alla bilder och upplysningar som finns på denna webbplats underställda upphovsrättsligt skydd. Alla produktnamn är varumärken som ägs eller används av Super Synbiotics. Innehållet på webbplatserna får bara laddas ner för icke-kommersiellt bruk och ändamål. Annat bruk av informationen är inte tillåten utan föregående skriftlig tillåtelse av Super Synbiotics. Super Synbiotics förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen på alla sätt, vid vilken tidpunkt som helst och av vilken orsak som helst, utan föregående meddelande och kan inte ställas till svars för sådan ändring.

nyheter och tips för din tarmflora